• slide-trygg2
  • slide-trygg1-850

Trygge hjem

TRYGGE HJEM

TRYGGE HJEM – enda en god grunn til å velge VestlandsHus

Å bygge hus til familien skal være en god opplevelse. Drømmene, bestemmelsene og planleggingen skal være en god opplevelse.
Det samme skal byggetiden være – denne spennende perioden der materialer og tilfang blir til hus og bolig.
For ikke å snakke om livet etter innflytting.

Det viktigste VestlandsHus-forhandleren kan bidra med er trygghet. Derfor har våre forhandlerene etablert TRYGGE HJEM
– et kvalitetskonsept som tar for seg hele prosessen fra A til Å.

Prosessen blir nærmere definert i disse 4 fasene:
1. Tomt og hus
2. Før byggestart
3. Byggeperioden
4. Livet i det nye huset

Når hustypen er valgt, mottar du TRYGGE HJEM permen. Permen innholder tegningene av huset og systematisert informasjon om fasene ”før byggestart”, ”byggeperioden” og ”livet i det nye huset”.

Innholdet oppdaterer du etter hvert som prosessen går framover, og dokumenter og brosjyrer setter du inn på sine plasser. Din oversikt er nemlig en viktig del av kvalitetskonseptet TRYGGE HJEM.

I menyen til venstre kan du lese mer om fase 1. Tomt og hus. Når du har valgt hustype får du informasjon om de andre fasene.

DIN TRYGGHET

Forhandleren hjelper deg gjennom byggeprosessen

Med Trygge Hjem fokuserer vi blant annet på din trygghet for at:

• søknader og dokumenter kommer dit de skal i rett tid
• forskrifter og regler etterleves
• konstruksjon, materialer og utførelse står for kvalitet
• koordinering og kommunikasjon mellom aktører ivaretas
• totalkostnadene i byggeprosjektet er avklart
• dine rettigheter er ivaretatt gjennom kontrakter og forsikringer
• sikkerheten er ekstra godt ivaretatt med brannvarslere, trygg rømmingsstige fra loft og egen brannslange i vaskerom. Du kan også få tilbud om ytterligere sikringstiltak.

Kjernen i Trygge Hjem er kunnskap og engasjement
Vi ønsker åpenhet om alt vi gjør, og vi ønsker at du skal stille spørsmål. Du er velkommen på byggeplassen etter avtale, og vi vil at du skal delta på et antall Trygge Hjem møter sammen med håndverkere og/eller byggeleder. Disse møtene gir deg inngående kunnskap om ditt eget hus. Det er faktisk et godt poeng i seg selv.

TOMTEN

Tomt tilpasset ditt behov

Se først etter et sted som passer til familiens ønsker og behov. Erfaringsmessig vet vi for eksempel at avstander til barnehage, skole, arbeidsplass, butikker og fritidsaktiviteter har stor betydning i hverdagen. Mange har også krav til forhold som utsikt, soltimer eller nærhet til skog og mark.

Tomter kan være kommunale eller private, og ligge i regulerte eller uregulerte områder. Disse forholdene påvirker både prisen og behandlingen av byggesøknaden, så undersøk dette nøye.

VEI, VANN OG KLOAKK

Still spørsmål før du kjøper

Godkjent vei, vann og kloakk fram til tomta må være på plass før byggetillatelse gis sammen med nødvendig tegningsmateriell. I regulerte tomtefelt er dette gjerne ivaretatt, men for private tomter og for tomter i uregulerte strøk er det annerledes. Eksempelvis må det foreligge tillatelse fra grunneier hvis vann, vei eller kloakk må gå over privat grunn.

Snakk med kommunens tekniske etat før du kjøper tomta. Etaten stiller kunnskap og kompetanse til rådighet, og er en viktig medspiller.

REGULERINGSPLAN

Vær oppmerksom på begrensningene

Mange steder legger reguleringsplanene begrensninger på hva du kan bygge. Det kan gå på hustype, størrelse, høyde, antall boenheter osv. VestlandsHus forhandleren hjelper deg gjerne med å finne ut om det er mulig å bygge slik du ønsker.

OPPMÅLING

Du må ha gårds- og bruksnummer

Når tomta er fradelt, skal den oppmåles og kartlegges, før grensemerker settes ut og målebrev utstedes. Alt dette kan som oftest gjøres av kommunen. Ligger tomta i et opparbeidet felt, er fradeling, oppmåling og kartlegging gjort på forhånd.

Når kommunen har tildelt gards- og bruksnummer på eiendommen, kan tomteselger skrive ut skjøte.

TOMTEBEFARING

Tomtebefaringen avdekker muligheter og begrensninger

Husvalget kan med fordel starte med en tomtebefaring, etterfulgt av en gjennomgang av dine krav og ønsker.

VestlandsHus forhandleren tar gjerne en tomtebefaring sammen med deg hvis du ønsker det. Forhandleren har bred erfaring, og kan på et tidlig stadium se en gitt tomts muligheter og begrensninger.

Til en tomtebefaring bør du ha med tomtekart, reguleringsbestemmelser og evt. målebrev.

HUS

Jakten på det perfekte huset

Når du har funnet tomta – enten den nå er flat, skrånende, bratt, stor eller liten – starter jakten på det perfekte huset.

Det er lettere enn det høres: VestlandsHus katalogen er nemlig en idékatalog, og det betyr også at de fleste husene i katalogen kan tilpasses de fleste tomteforhold. Har du tanker og meninger om hvordan huset skal se ut, har du et godt utgangspunkt.

Med dine ønsker som utgangspunkt, samarbeider vi oss fram til et resultat du er fornøyd med. Alt som nå gjøres, sjekkes av mot viktige forhold som økonomi, naboforhold, lokale bestemmelser, forskrifter osv. Det gir deg trygghet for at prosjektet kan realiseres.

Et viktig poeng er at hustypen utnytter de mulighetene som tomta gir. Det kan for eksempel være uteplasser med både formiddags- og kveldssol, skjermet inngangsdør for nedbør og vind eller plass både til gjesteparkering og til garasje.

Det er også viktig at vindusflatene er store nok til å ivareta utsikt og lysbehov, samtidig som det tenkes igjennom hvordan du unngår uønsket innsyn. Det er i det hele tatt viktig å bruke nok tid i denne viktige fasen.

KOSTNADSRAMME

Skaff deg oversikt over totalkostnaden

Økonomien spiller en stor rolle i valg av tomt og hus. Snakk med banken så tidlig som mulig i prosessen, slik at du har kontroll på finansieringsform, lånestørrelse og månedlige boutgifter.

En klar kostnadsramme er betryggende, samtidig som den forenkler arbeidet både for deg og for oss.

NABOVARSLING

Kommentarer fra naboer kan påvirke saksgangen

Nabovarsel sendes til alle relevante naboer. Nabovarselet skal redegjøre for den forestående utnyttelsen av tomta, og vedlegges de samme tegningene som kommunen får.

Naboer som har kommentarer/innsigelser må, innen angitt tidsfrist, sende disse skriftlig til VestlandsHus-forhandleren (i egenskap av ansvarlig søker) og til kommunen.

Slike kommentarer/innsigelser kan påvirke saksgangen og gjøre at kommunen trenger mer tid på å behandle byggeanmeldelsen.

BYGGEANMELDELSE

Vi tar hånd om søknaden

Byggeanmeldelsen av en bolig må organiseres og innleveres av et godkjent firma. VestlandHus-forhandleren har godkjent ansvarsrett, og velger den søkemåten som er mest hensiktsmessig for ditt byggeprosjekt og de omgivelsene det skal ligge i.