Byggeprosessen

byggeprosess-1260

BYGGEPROSESSEN

Byggeprosessen – steg for steg

Lukker du øynene, kan du se den for deg: boligen som omfavner familiens liv, rommer lykkelige stunder, godnatthistorier og gode måltider, årstidenes skiftninger, barnehender som blir store og griper nye muligheter.

VestlandsHus forvandler drøm til virkelighet. Gjennomtenkte løsninger tilpasses dine ønsker og møter fremtidige behov. Utvalgte håndverkere tilfører kvaliteter som varer, underveis sikrer vi hvert skritt i byggeprosessen.

TOMT OG HUS

1. Tanker på forhånd

Bygge hus?
Hvilken kostnadsramme har du?
Dine behov og ønsker
Hvilke muligheter gir tomten deg?

2. Første møte

Finne hustype tilpasset tomten
Tilpasse huset dine behov
Tomtebefaring:
– reguleringsbestemmelser
– vei, vann og kloakk
– solforhold, hage og terrasse

Be om prisoverslag

FØR BYGGESTART

3. Tilbudsmøte

Utdeling av Trygge Hjem-perm:
– plass for tegninger
– tilbud
– beskriver veien videre

Gjennomgang tegninger ditt hus
Pristilbud og leveransebeskrivelse

4. Avtalemøtet

Nøye gjennomgang av:
– tegninger
– leveransebeskrivelsen
– hvem gjør hva?
– priser
– avtaler

Kontrakt etter Bustadoppføringslova
Prosjektering av bygget igangsettes

5. Byggesøknad

Overlat den til VestlandsHus-forhandleren:
– nabovarsel
– byggemelding
– tillatelse fra kommunen

Arbeidstegninger er klare

BYGGEPERIODEN

6. Oppstartsmøte

Trygge Hjem møte 1

Sjekkliste på hva som er avtalt
Hvem gjør hva på byggeplassen?
Møte byggeleder
Avtale tid for egeninnsats

7. Grunn-/murarbeid

Utgraving av tomten
Oppsett av grunnmuren
Klart for trearbeid

8. Ferdig utvendig

Trygge Hjem møte 2

Kontroll av vindtetting
Uttørking av huset

9. Innvendig arbeid

Trygge Hjem møte 2

Isolering og oppdeling
Ferdig oppdelte rom
Våtromsarbeid
Rom for egeninnsats
– maling
– gulvlegging

Kontroll av dampsperre
Innredninger, el. – og rørleggerarbeid

10. Nesten ferdig

Trygge Hjem møte 4

Gjennomgang av huset
Utbedring av evt. mangler

LIVET I DET NYE HUSET

11. Overlevering

Trygge Hjem møte 5

Siste innbetaling
Overlevering nøkler
Bruksanvisning til huset:
– dokumentasjon om huset
– tips til vedlikehold
To års garanti
Fem års reklamasjonsrett

Ettårsbefaring

Befaring av huset
Retting av evt. feil/mangler


10 HUSKJØPSRÅD

1: Du har krav på en skikkelig kontrakt

Avtale om kjøp og oppsetting av hus må fastsettes i en god, skriftlig kontrakt. For ferdighus, eller hvor entreprenøren utfører arbeid på bygget, skal kontrakten være i henhold til Bustadoppføringsloven og NBR sine standardkontrakter bør benyttes. For byggesettleveranse bør det benyttes en kontrakt etter Norsk Standard.

2: Du har krav på en detaljert byggebeskrivelse
Her skal alt materiale og utstyr som inngår i leveransen være spesifisert. Påse at leverandøren også spesifiserer det som ikke er med, men som er nødvendig for en komplett leveranse.

3: Vær forsiktig med forskuddsbetaling
Betal ikke forskudd uten at entreprenøren stiller sikkerhet fra bank eller forsikringsselskap.

4: Egeninnsats – rettigheter og plikter
Eventuell egeninnsats skal alltid spesifiseres i kontrakten. Vær klar over at du plikter å utføre egeninnsatsen i rett tid, slik at leverandøren ikke forsinkes.

5: Pass deg for prisstigning
Leverandøren skal gi deg et fast pristilbud. Dette kan indeksreguleres fram til byggestart, deretter skal prisen «fryses».

6: Skriftlig sikkerhet kreves av begge parter
Leverandøren skal stille betryggende sikkerhet for sin oppfyllelse av kontrakten fram til overtakelsen. Få den skriftlig. Du skal legge fram et skriftlig finansieringsbevis fra din byggelånsbank. Det må foreligge senest 4 uker før avtalt byggestart.

7: Du skal vite hvem du har med å gjøre
Sørg for å vite hvem som er firmaets representant, bygge-leder/ansvarshavende på byggeplassen. Det er også viktig at du vet hvilke fullmakter vedkommende har.

8: Skaff en godkjent ansvarshavende før du murer
Dersom du selv skal sette opp grunnmuren, må du alliere deg med en godkjent ansvarshavende.

9: Følg med – skriv ned
Følg godt med under oppføring av huset. Før gjerne byggedagbok. Ved eventuelle mangler skal du reklamere skriftlig. Da står du sterkere ved en eventuell tvist.

10: Ved overtakelse
Før du flytter inn i huset, må det holdes overtakelsesforretning. Eventuelle feil og mangler skal føres i overtakelsesprotokollen, som skal underskrives av begge parter.